Skip to main content
012/26 24 88 | info@coenegrachtsenco.be

Waarom een tegenexpertise?

Coenegrachts & Co treedt op als onafhankelijk expertisebureau ook wel privé- of tegen-experten genoemd, die "uitsluitend" in opdracht van de geteisterde werken. Dit omvat alle schadegevallen die betrekking hebben tot de brandverzekering. Uw privé- of tegen-expert zal U de dringende maatregelen uitleggen en nuttige suggesties geven bij een schadegeval. Ook zal de expert U begeleiden in het opmaken van een zo volledig en gedetailleerd mogelijke oplijsting van schade ook wel “verliesstaat” genoemd. Als U een tegenexpert gelast kan U er zeker van zijn dat U vergoed krijgt waar U recht toe heeft.

Elke brandverzekering voorziet dat U als verzekerde het recht heeft om een onafhankelijke expert, ook wel privé- of tegen-expert genoemd, aan te stellen om Uw schade te behartigen ten opzichten van de verzekering. Onze erelonen worden berekend door middel van een degressief percentage op de uit te betalen schadevergoeding.

Tegenexpertise

De kosten van de privé- of tegen-expert worden gedeeltelijk of volledig terugbetaald door Uw verzekeringsmaatschappij. Deze zijn nog te bespreken tijdens een persoonlijk vrijblijvend gesprek! Veel polissen voorzien verschillende bijkomende waarborgen en/ of eventuele rechtsbijstand.

Naast onze jarenlange ervaring is de kennis van de brandpolissen en de gebruiken bij schaderegeling, van primordiaal belang voor een snelle en optimale afhandeling van Uw schade. Hierin zijn wij gekend bij de verschillende maatschappijen.

Wanneer een tegenexpertise?

U kan best meteen na schade Uw privé expert of tegen-expert aanstellen. Deze expert kan U dan onmiddellijk de dringende maatregelen als ook nuttige suggesties geven. Dit om een zo gedetailleerde, mogelijke verliesstaat op te maken en ook het werk van de expert van de maatschappij te vergemakkelijken. Coenegrachts en Co zal dan de nodige opmetingen doen en deze allemaal in detail becijferen zodat de expert van de maatschappij dit enkel nog maar dient te controleren en goed te keuren.

Deze "gedetailleerde" verliesstaten verdedigen we dan in overleg met de verschillende experten om tot een maximale schadevergoeding te komen voor onze opdrachtgever: "DE GETEISTERDE”.

Actief in heel Vlaanderen en Wallonië

Coenegrachts en Co treedt ook op als tegen-expert over de taalgrens. Taal is geen barrière met onze tweetaligheid, zowel  de zaakvoerders als de deskundige kunnen zich behelpen in het Frans. Met een hoofdkantoor gelegen te Tongeren, net aan de taalgrens, zijn de afstanden ongelimiteerd  voor onze experten, ook in Wallonië. Als de klanten om een tegen-expert of onafhankelijke expert vragen, zullen wij altijd ter plaatse gaan om de schade te bekijken, na het geven van een gedetailleerde uitleg, telefonisch of per mail. Ons bereik gaat zowel tot aan de zee als tot in de Ardennen als onze klanten dat vragen.